เงื่อนไขการใช้งาน สั่งล่วงหน้า

เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านเงื่อนไขนี้ก่อนการใช้งาน

1. การส่งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าเริ่มได้หลังจากการรับข้อมูลราคาของวันทำการถัดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น (ประมาณ 17: 30 น. ของวันทำการ) จนถึงเวลาเปิดระบบซื้อขายหลักของบริษัทฯ (ประมาณ 06:00 น. เป็นต้นไป) ยกเว้นช่วงเวลาปรับปรุงระบบระหว่าง 22:00 - 23:00 น.
2. เลขลำดับของคำสั่งซื่อขายล่วงหน้าใช้เพื่อจัดเรียงคำสั่งล่วงหน้าเท่านั้น ลำดับคำสั่งซื้อขายในวันถัดไปจะได้รับเมื่อระบบซื้อขายหลักเปิดทำการ
3. คำสั่งซื้อขายล่วงหน้าสามารถยกเลิก ได้ก่อนช่วงจนถึงเวลาเปิดระบบซื้อขายหลักของบริษัทฯ เท่านั้น
4. ผู้ใช้งานควรตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งอีกครั้งเมื่อระบบซื้อขายหลักเปิดทำการในวันถัดไป
5. การส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น IPO (หุ้นที่มีการซื้อขายเป็นวันแรก) ไม่สามารถตั้งราคาได้เกินกว่า 50% ของราคาเสนอซื้อ
6. บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง พยายามอย่างดีที่สุดให้ระบบการส่งคำสั่งล่วงหน้าใช้งานได้โดยปราศจากปัญหา อย่างไรก็ตาม การทำงานของระบบมีปัจจัยซึ่งไม่สามารถควบคุมได้โดย บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง ดังนั้นจึงไม่รับประกันว่าคำสั่งที่ป้อนไว้ในระบบการส่งคำสั่งล่วงหน้าจะถูกส่งเข้าสู่ระบบซื้อขายหลักได้โดยไม่มีปัญหาทุกครั้ง
7. กรณีเกิดข้อขัดข้องในทุกกรณี ทุกคำสั่งที่ถูกปฏิเสธหรือหายไปถือเป็นที่สุด ผู้ใช้งานต้องส่งคำสั่งใหม่ในวันซื้อขายถัดไป

ความหมายของคำย่อ
Column
ตัวย่อ
ความหมาย
Flag
D
รายการนั้นถูกยกเลิกแล้ว
Status
W
รายการคำสั่งที่รอส่งเข้าระบบ
F
รายการคำสั่งที่ส่งเข้าระบบแล้ว
TTF
1
รายการคำสั่ง TTF
2
ีรายการคำสั่ง NVDR
 
     
  © Copyright 2005. All Rights Reserved. Bualuang Securities PLC. Tel. 662-231-3777 ext. 1042-3