ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ | ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล | ธุรกิจวาณิชธนกิจ
ไทย / ENG
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง มีทุนจดทะเบียนรวม 250 ล้านบาท
   
สมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเลข 1บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ ชั้นนำในประเทศไทย ด้วยรากฐานที่มั่นคง ประกอบกับ การผสมผสานระหว่าง ประสบการณ์ที่เป็นสากลกับความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินธุรกิจมืออาชีพ อย่างลงตัว บริษัทฯ พร้อมให้บริการ ลูกค้าเต็มรูปแบบ ทั้งด้านธุรกิจนายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และงานวิเคราะห์หลักทรัพย์

ด้วยสาขาเครือข่ายสำนักงานสาขา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ ทั่วประเทศทั้ง 18 แห่ง ณ ที่ตั้งสาขาเดิมของบริษัทหลักทรัพย์ เจ. เอฟ. ธนาคม จำกัด จึงมีความพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า ได้อย่างทั่วถึง ในฐานะสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย แห่งประเทศไทย หมายเลข 1 บริษัทหลักทรัพย์
บัวหลวง จำกัด เชื่อมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า และด้วยความสนับสนุน จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจ. พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือของบริษัทฯ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด มุ่งมั่นในการพัฒนา และ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการลงทุน ที่ดีไปอีกสำหรับลูกค้าความเป็นมา

2 สิงหาคม 2544
บริษัทเงินทุน ทักษิณธนากิจ จำกัด (
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 97 เปอร์เซ็นต์) ซื้อใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ บีโอเอ จำกัด

3 ตุลาคม 2544
เปลี่ยนชื่อ เป็นบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด และตกลงทำธุรกิจร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ เจ. เอฟ. ธนาคม จำกัด และรับโอนธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลูกค้าบุคคล และธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งเป็นธุรกิจที่โดดเด่นที่สุดของบริษัทหลักทรัพย์ เจ. เอฟ. ธนาคม และมีส่วนแบ่งตลาดติดอันดับหนึ่งในห้าของธุรกิจหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ นอกจากนี้กองทุนมูลค่า 4 พันล้านบาท อยู่ภายใต้ การบริหารของธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ก็เป็นหนึ่งในห้าของผู้นำตลาด ในธุรกิจนี้

การรับโอนธุรกิจมาที่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง นี้รวมถึงการโอนฐานลูกค้า พนักงานการตลาด เทคโนโลยี และ อุปกรณ์ขั้นพื้นฐาน (Infrastructure) ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขา

11 ธันวาคม 2544
รับโอนกิจการและเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง บริษัทฯมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ใน 18 สาขาทั่วประเทศไทยทันที ตั้งแต่วันแรกของ การดำเนินกิจการ

7 พฤษภาคม 2545
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง เข้าเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นที่รู้จักในฐานะโบรกเกอร์หมายเลข 1

3 มิถุนายน 2545
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นก้าวอันสำคัญในกิจกรรมวาณิชธนกิจ


โครงสร้างธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง มีการให้บริการใน 3 ธุรกิจกล่าวคือ

1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้า รวมทั้งสินเชื่อเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
2. ธุรกิจวาณิชธนกิจ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การบริการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฯลฯ
3. ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้บริการด้านการบริหารทรัพย์สินตามที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า


ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด มีบุคลากรด้านการตลาด ด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์ ด้านการปฏิบัติที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักลงทุนบุคคล นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการพัฒนาปรับปรุง ระบบคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

ทีมงานด้านวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์สูง ด้านการวิเคราะห์ตลาดทุนที่สามารถ ให้คำแนะนำการลงทุนในบริษัทจดทะเบียน ทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐานและด้านเทคนิค นักวิเคราะห์ของบริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์ หลักทรัพย์รายตัวอย่างละเอียด แม่นยำและทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ บทวิเคราะห์ของบริษัทฯ ครอบคลุมถึง ภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทต่างๆ ที่ทำการซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์ รายงานบทวิเคราะห์ของบริษัทฯ มีทั้งในรูปแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายไตรมาส ผลงานของฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ อาทิ ข่าวสารบริษัทจดทะเบียน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ รายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรายไตรมาส และรายงานการออกเยี่ยม บริษัทจดทะเบียนและ ลูกค้าสามารถดูรายงานของฝ่ายวิเคราะห์ ได้ทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ www.bualuang.co.th


top
* * * * *


ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรง ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการลงอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละท่าน ในการกำหนดความต้องการในการลงทุน และระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้

รูปแบบการลงทุน
บริษัทฯใด้กำหนดรูปแบบการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ความต้องการในการลงทุนและระดับความเสี่ยงอย่างกว้างๆประกอบด้วย :

-กองทุนตราสารทุน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้
-กองทุนตราสารหนี้
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนในระดับที่แน่นอน สม่ำเสมอ และความเสี่ยง ในระดับที่ต่ำ
-กองทุนผสมระหว่างตราสารทุนและตราสารหนี้ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ค่องข้างแน่นอน และสามารถรับการลงทุน ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างคล่องตัว
-กองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุน
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสภาพคล่อง ในการลงทุนสูง และผลตอบแทนในระดับที่แน่นอน

อภิสิทธ์ที่ได้รับจากการบริการการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
-ความเป็นส่วนตัว/เฉพาะบุคคล
-บริหารการลงทุนด้วยมืออาชีพ
-สะดวก
-ประสิทธิภาพการบริการสูงสุด

top
* * * * *


ธุรกิจวาณิชธนกิจ

บริษัทฯมีทีมงานวาณิชธนกิจที่มีคุณภาพ เปี่ยมด้วยประสบการณ์ โดยมีความเชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านวาณิชธนกิจครอบคลุมธุรกิจประเภท
- ตลาดตราสารทุน :
การจัดจำหน่ายและรับประกัน การจำหน่ายหลักทรัพย์ การนำบริษัทเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพ หลักทรัพย์กึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารทุนประเภทอื่นๆ
- ตลาดตราสารหนี้ :
หุ้นกู้ประเภทต่างๆ และตราสารหนี้ประเภทอื่นๆ
- การควบและการรวมกิจการ :
รวมถึง การซื้อขายกิจการ การแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ การจัดหาผู้ร่วมทุน การทำคำเสนอ ซื้อกิจการ และการเพิกถอนบริษัทจดทะเบียนออกจากตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
- ที่ปรึกษาทางการเงิน
- ที่ปรึกษาในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

top
* * * * *

 

 
© Copyright Bualuang Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Terms and Conditions.
Privacy Policy