ภาษาไทย

English
   
Page: 1 | 2 | 3 |
ชื่อกองทุน บลจ. อายุ นโยบายการลงทุน
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล บริค รีคัฟเวอรี่ ซีรี่ส์ 3
(I-BRIC 3)
เอ็มเอฟซี ประมาณ 1 ปี เน้นการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก (Emerging Markets) เช่นประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
23 - 29 ต.ค. 2552


- Factsheet_ต.ค. 52
เค ไชน่า หุ้นทุน
(K-CHINA)
กสิกรไทย ไม่มีกำหนด ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน China Focus Fund ในกลุ่มของFidelity Funds ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบอร์ก
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
27 ต.ค. - 2 พ.ย. 2552


- Factsheet_ต.ค. 52
- Factsheet_ส.ค. 52 (Master Fund)
- Presentation
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน
(I-10)
เอ็มเอฟซี ประมาณ 1 ปี เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแบบดั้งเดิมหรือพลังงานทางเลือก (Traditional Energy and Alternative Energy) สามารถลงทุนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือ ลงทุนทุนในกองทุน ETF เช่น กองทุน PowerShares DB Oil Fund
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
4 – 10 พ.ย. 2552


- Factsheet_พ.ย. 52
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท เทน ฟันด์
(I-REITs 10)
เอ็มเอฟซี ไม่มีกำหนด ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศโดยสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนี้ -Exchange Traded Fund (ETF),- Real Estate Investment Trusts (REITs)และ Property Fund เป็นต้น
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
30 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2552


- Presentation
- Factsheet_พ.ย. 52
ทิสโ้ำก้ ละติน อเมริกา
(TISCOLAF)
ทิสโก้ ไม่มีกำหนด ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Lyxor ETF MSCI EM Latin America ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
24 มี.ค. - 2 เม.ย. 2553


- Mini Prospectus
ทิสโ้ำก้ เอเชีย ลีดเดอร์ ทริกเกอร์ 15%
(TISCOAL)
ทิสโก้ ประมาณ 1 ปี ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอีทีเอฟหุ้นในต่างประเทศที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงหรือตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ที่มีนโยบายลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีหุ้นของประเทศในภูมิภาคเอเชีย จำนวน 5 ประเทศ อันประกอบด้วย ประเทศจีน ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลี และสิงคโปร์
วันที่เสนอขาย:
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี:
เทียบเท่าเงินฝากต่อปีก่อนหักภาษี:
ดาวน์โหลด:
3-11 มิ.ย. 2553


- Factsheet_พ.ค. 53
Page: 1 | 2 | 3 |
- ผลตอบแทนข้างต้นเป็นการประมาณการจาก บลจ. ดังนั้นประมาณการผลตอบแทนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดเมื่อมีการลงทุนจริง
- การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน